Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

Bendrovės veiklos laikotarpis– neribotas.

Bendrovės steigėjas- Marijampolės savivaldybė.

Pagrindinė veikla:

Turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui vartotojams, nuoma
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 127 563, 70 Eur (šeši milijonai vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt trys ir sptynios dešimtosios eurų).
Bendrovė įregistruota Marijampolės miesto įmonių registre 2000 m. balandžio 27 d. Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras.

Bendrovės veikla:

Įmonės veikla yra specifinio pobūdžio. Bendrovės administracija į veiklos rezultatus įtakos neturi, nes įmonė nevykdo gamybinės veiklos. Uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės šilumos tinklai“ pagrindinė veikla yra turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma.

Bendrovės valdymas:

Visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba renkama iš 5 asmenų 4-ių metų laikotarpiui, direktorius