Marijampolės šilumos tinklai

Skelbiama kandidato į UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ nepriklausomus valdybos narius atranka

Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“ (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 1514 25755, atranką inicijuoja Marijampolės savivaldybės administracija. Skelbiama vieno kandidato atranka į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje.

Parama 2017

     2017 m. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“  suteikė paramos už 799 EUR, organizacijoms užsiregistravusioms paramos gavėju ir galinčioms gauti paramą. Parama buvo suteikta Marijampolės folkloro ansambliui "Žibinyčia" – 500 EUR - dalyvavimui tarptautiniame festivalyje Trebinje mieste, VŠĮ "Versmės" – 200 EUR - unikalios lokalinių monografijų serijos "Lietuvos valsčiai", dedikuotos Lietuvos tūkstantmečiui, leidybai,  Liudvinavo seniūnijai – 99 EUR (daiktinė parama, naudotais metalo vamzdžiais) - kelių pralaidoms.

Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės veiklos laikotarpis– neribotas. Bendrovės steigėjas- Marijampolės savivaldybė.